Dating in torrevieja

Rated 3.98/5 based on 550 customer reviews

We talk to him about his move from Southern England to the Costa Blanca and talk about the difficulties in meeting other people in Spain, particularly with a view towards relationships in Spain.

We also find out all about his dating in Spain website and how it is helping singles in Spain meet up and form relationships and friendships.

Han strammer også inn aktivitetskravet for de som mottar overgangsstønad.– Vi ønsker at det skal være et ris bak speilet: Dersom man ikke fyller aktivitetskravet for ytelsen, mister man ytelsen i én måned, sier han.

Eriksson sier de ser at en del tar med overgangsstønad til land som Polen og Litauen hvor levekostnadene er betraktelig lavere enn i Norge.

Vi kutter perioden ned til seks uker, sier Eriksson.– Vi mener insentivene er for dårlige for å komme seg i arbeid hvis man reiser til Litauen og får norsk overgangsstønad over en seksmånedersperiode.

Denne innstrammingen vil også gjøre det enklere å hindre misbruk og å sjekke at aktivitetskravet i ordningen faktisk blir overholdt, sier han.

Departementet har undersøkt og funnet at det i dag er vel 400 nordmenn og utenlandske statsborgere som mottar overgangsstønad, som får pengene sendt til andre land.

Flest går til Sverige, Polen og Litauen – men også til Spania og Thailand/Asia.– Tendensen er at antallet øker.

dating in torrevieja-63

dating in torrevieja-25

dating in torrevieja-11

Vi er ikke helt i mål ennå når det gjelder dagpenger og sykepenger, men vi jobber videre med dette:– Ledigheten øker, så det vil være mest nærliggende at dagpengemottakere kan være neste gruppe som kan oppleve innstramminger i tiden de kan være i utlandet.– MISTENKELIGGJORT: Tommy Sandkjen på takterassen i sitt hjem i Torrevieja.Overgangsstønad gis til enslig mor eller far og skal bidra til at de kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid, gjennom eksempelvis å ta seg utdanning.BOR I SPANIA: Tommy Sandkjen tar morgenkaffen på strandpromenaden La Mata i Torrevieja.Eneste formål: å avdekke trygdesvindel blant nordmenn i området.Hverken Sandkjen eller Rundhaug har noe å frykte hva gjelder trygdeinnstrammingene, ifølge Eriksson.

Leave a Reply